אישור מס הכנסה להפקת חשבוניות

ActiveCRM הינה תוכנת הרשומה על פי החוק במשרדי חטיבת שומה וביקורת של רשות המיסים בישראל מספר רישום 00169601.

התוכנה מותאמת להוראות החדשות של רשות המיסים לגבי הפקת קבצים במבנה אחיד.